Home   1 - Seniors   Gaeltacht Bursary Scheme 2014

Gaeltacht Bursary Scheme 2014

gaeltacht

A chara,

 

Athbhliain faoi mhaise duit.  Seo chugat nuachtlitir Líofa mhí Eanáir 2014.  Ná déan dearmad go bhfuil an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa oscailte anois má tá tú féin nó duine a bhfuil aithne agat air/uirthi ag smaoineamh ar aghaidh a thabhairt ar an Ghaeltacht an samhradh seo.  Tá an scéim seo dírithe ar dhéagóirí agus ar dhaoine fásta araon.

Gliogáil na nascanna thíos le teacht ar:

 

Nuachtlitir Líofa (Gaeilge)

Scéim Spáranachtaí Líofa 2014

 

Happy New Year.  Please find enclosed Líofa Newsletter for January 2014.  Don’t forget that the Líofa Gaeltacht Bursary Scheme is now open if you or someone you know intends to attend a Gaeltacht course this summer.  This scheme is aimed at both teenagers and adults.

Click the links below to access:

Líofa Newsletter (English)

Líofa Gaeltacht Bursary Scheme

 

Le meas,

Líofa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*